Specjalizacje

Prawo cywilne

Specjalizuję się w obszarze prawa cywilnego, zapewniając rzetelne doradztwo w sprawach związanych z m.in.:

 • ze sporządzaniem umów,
 • odpowiedzialnością,
 • dochodzeniem wykonania zobowiązań,
 • kwestiami spadkowymi i rodzinnymi.

 

Posiadam ugruntowaną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, zarówno przed sądami, jak i w procesie negocjacji. Dzięki temu potrafię spojrzeć na sprawę kompleksowo i dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

PRAWO KARNE

Reprezentuję:

 • pokrzywdzonych,
 • oskarżonych,
 • oraz świadczę ogólne doradztwo prawne w zakresie spraw karnych.


Posiadam niezbędne doświadczenie i wiedzę w zakresie reprezentacji stron w postępowaniach karnych. 
Gwarantuję rzetelną obsługę prawną na każdym etapie sprawy, dbając o ochronę interesów i praw klientów, niezależnie od zawiłości sprawy. 

PRAWO GOSPODARCZE

Oferuję kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego. Moje usługi obejmują:

 • tworzenie umów handlowych, reprezentację w sporach gospodarczych,
 • doradztwo z zakresu prawa konkurencji,
 • oraz windykację należności.


Moim celem jest wskazywanie zgodnych z prawem rozwiązań, dopasowanych do dynamicznie  zmieniającego się środowiska biznesowego.

PRAWO MEDYCZNE

Pomocy prawnej w obszarze prawa medycznego udzielam zarówno placówkom medycznym, jak  i pacjentom. Oferuję wsparcie w sprawach związanych z:

 • błędami medycznymi,
 • prawami pacjentów,
 • regulacjami dotyczącymi prowadzenia działalności medycznej.


Moją misją jest kompleksowa ochrona praw pacjentów i pracowników medycznych.

PRAWO ADMINSTRACYJNE

Udzielam wsparcia przy kontakcie z organami administracji publicznej, sporządzam i analizuję akty administracyjne oraz reprezentuję klientów przed sądami administracyjnymi różnych instancji. Moje doradztwo prawne obejmuje sprawy dotyczące:

 • decyzji administracyjnych,
 • odszkodowań,
 • procedur przetargowych.


W zakresie prawa administracyjnego, poza osobami fizycznymi, wspieram również przedsiębiorców.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczę kompleksowe usługi prawne obejmujące transakcje sprzedaży nieruchomości. Zapewniam również wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym obejmujące przygotowanie:

 • projektów umów (np. o roboty budowlane),
 • opinii prawnych,
 • wniosków,
 • zażaleń,
 • skarg,
 • roszczeń z tytułu wad nieruchomości.


Moje doświadczenie obejmuje zarówno obsługę klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zapewniam rzetelną pomoc i profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie procesu.